Có nên lấy cao răng không?

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn đi lấy cao răng ngay. Cao răng làm răng xấu đi Cao răng gây chảy máu răng Điều này là chắc chắn bởi màu cao răng hóa vàng hoặc đen cũng sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ đặc biệt lớn …